Liên hệ

Địa chỉ: KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073. 3937 229 - 073. 3937 230 - Fax: 073. 3937 090 - 073. 3937 567

Website: http://tanhuong.vn

Email: [email protected]

  • *Họ và tên

  • Địa chỉ

  • Điện thoại

  • *Email

  • *Tiêu đề

  • *Nội dung

  • CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN

  • Địa chỉ: KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: 073. 3937 229 - 073. 3937 230 - Fax: 073. 3937 090 - 073. 3937 567
  • Email: [email protected]