Lấy mẫu nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương

Sáng ngày 18-10-2022 và 25-10-2022, Công ty TNHH Nhựt Thành Tân phối hợp cùng Công ty TNHH môi trường Dương Huỳnh tiến hành lấy mẫu nước thải của các doanh nghiệp trong Khu Công Nghiệp Tân Hương.

  • CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN

  • Địa chỉ: KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: 073. 3937 229 - 073. 3937 230 - Fax: 073. 3937 090 - 073. 3937 567
  • Email: [email protected]